Євсєєв Олександр Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: голова Кіровської селищної ради
Склад корупційного правопорушення: Євсєєв О.І. будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, як в особистих інтересах, так і в інтересах третіх осіб, використовуючи надану йому владу та своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинив ряд злочинів, передбаченими статтями ч.3 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.365 КК України
Вид покарання (стягнення): Вирок Білогірського районного суду АРК від 17 травня 2013 року відносно Євсєєва Олександра Івановича в частині призначеного йому покарання – змінити. Виключити із резолютивної частини вироку вказівку про призначення Євсєєву О.І. за ч.3 ст.368 КК України та за ст.70 КК України додаткового покарання у виді конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнити Євсєєва Олександра Івановича від відбування основного покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк 3 (три) роки. Відповідно до ст.76 КК України покласти на Євсєєва Олександра Івановича обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з’являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2013-10-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.