Зизень Марія Василівна

0

Місце роботи: Сільська рада с. Крива
Посада: головний бухгалтер
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно; службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): Покарання — 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади головного бухгалтера протягом 2 (двох) років. На підставі ст.75 КК України звільнити Зизень М.В. від відбування основного покарання з випробуванням та іспитовим строком на 2 (два) роки, якщо протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов'язки. Відповідно до п.п. 2, 3 ч.1 ст.76 КК України покласти на Зизень М.В. такі обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2014-03-18
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.