Байрамов Ільяз Ясногли

0

Місце роботи: ПП «Діловий дом»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і службове підроблення, тобто внесення службовою особою свідомо неправдивих відомістей в офіційні документи, видача свідомо неправильних офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Згідно зі ст.70 КК України покарання по сукупності злочинів визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах усім форм власності й організаційно-правових форм строком на три роки. У відповідності зі ст. 75 КК України звільнити Байрамова І.Я. від відбування основного покарання з випробуванням тривалістю три роки.
Дата судового рішення: 2012-04-09
Номер судового рішення: 1-207/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.