Авдєєв Денис Сергійович

0

Місце роботи: Алчевський МВ УМВС в Луганській області
Посада: інспектор патрульної служби міліції
Склад корупційного правопорушення: Перевищення влади, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та державним інтересам; службове підроблення, тобто умисне внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, та складання неправдивих документів; катування, умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання, шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого до вчинення дій, що суперечать його волі, в тому числі з метою отримання від нього зізнання; умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, що заподіяло втрату функцій органу та розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третю, а також умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, заподіяли істотну шкоду державним інтересам, і охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, які супроводжуються насильством болючим і такими, що принижують особисту гідність потерпілого, заподіяли тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю покарань, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно Авдєєву Денису Сергійовичу призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки з виплатою штрафу в дохід держави в сумі 17000 грн.
Дата судового рішення: 2012-07-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.