Філобок Володимир Олександрович

0

Місце роботи: Атманайське природоохоронне науково-дослідне відділення Приазовського національного природного парку Міністерства Екології та природних ресурсів України
Посада: інспектор з охорони природно-заповідного фонду 1 категорії
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам, вчинене працівником правоохоронного органу; одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.75 КК України від відбуття основного покарання звільнити з іспитовим строком на 2 роки 6 місяців. Під час відбування покарання покласти обов'язки, передбачені п.п. 2,3,4 ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без згоди органів кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання; періодично з'являтися на реєстрацію до органів кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2014-01-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.