Фурдись Іван Романович

0

Місце роботи: ПП «Профіт Рівне Плюс»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Незаконне заволодіння службовою особою офіційними документами шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем; видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою; використання завідомо підроблених документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України остаточно за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у вигляді двох років обмеження волі із позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю терміном на один рік. На підставі ст.1 п. "в” Закону України "Про амністію у 2011 році” звільнити засудженого від відбування призначеного вироком покарання.
Дата судового рішення: 2012-02-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.