Полохач Олександр Станіславович

0

Місце роботи: КФХ «ПАС»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Пособництво в зловживанні службовим становищем, тобто навмисному з корисливих мотивів використання посадовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, в інтересах третих осіб, що спричинили істотну шкоду, охоронюваним законом правам і інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки; пособництво в службовому підробленні, тобто внесенні посадовою особою, в офіційні документи, свідомо неправдивих відомістей, підробці документів, а так само видачі свідомо неправильних документів і підроблених офіційних документів, що заподіяли тяжкі наслідки; підроблення документа, який видається або засвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, що мають право видавати такі документи, що надають права, з метою використання його, що підробляють, по попередній змові групою осіб; використання свідомо підробленого документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно до відбування призначити 4 (чотири) роки позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з підприємницькою діяльністю строком на 1 (один) рік і зі штрафом у розмірі 600 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто 10200 гривень. На підставі ст. 75КК України звільнити Полохача А.С. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, якщо він протягом випробувального терміну в 2 (два) роки не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього судом зобов'язання.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 1-3/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.