Гакман Лариса Миколаївна

0

Місце роботи: Каховський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області
Посада: головний спеціаліст
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам та охоронюваним законом ін-тересам окремих громадян.
Вид покарання (стягнення): Згідно до ст.75 КК України звільнити Гакман Л.М. від основного покарання з іспитовим строком 1 рік. Відповідно до п.3 ст.76 КК України зобов’язати Гакман Л.М. повідомляти органи кримінально-ви-конавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2014-09-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.