Тимощук Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Бужанківська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Умисне в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду інтересам громадян та державі; складаня та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
Вид покарання (стягнення): На підставі до ч.1 ст. 70, ч.4 ст.72 КК України остаточне покарання призначити за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань і визначити Тимощуку С.В. до відбування 1 (один) рік шість (шість) місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади наділені владними чи організаційно-розпорядчими функціями чи займатися такою діяльністю в органах державної влади чи місцевого самоврядування строком на 1(один) рік 6(шість) місяців та зі штрафом 4250 грн. Відповідно до ст.75 КК України звільнити Тимощука С.В. від відбування основного покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі, якщо він протягом однорічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього передбачені ст.76 КК України обов’язки.
Дата судового рішення: 2012-11-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.