Вовк Василь Осипович

0

Місце роботи: Буська міська рада
Посада: міський голова
Склад корупційного правопорушення: Вовк Василь Осипович вчинив службове підроблення, тобто видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; та вчинив перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним чи громадським інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити основне покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п’яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 2 (два) роки. Строк відбуття основного покарання рахувати з часу вступу вироку в законну силу. Строк відбуття додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 2 (два) роки рахувати Вовку В.О. з моменту відбуття ним основного покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років.
Дата судового рішення: 2012-10-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.