Петренко Руслан Вікторович

0

Місце роботи: ТОВ «Запорожбудсервіс 2006»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам; заволодіння чужим майном шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинено в особливо великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): За правилами ч. 1 ст. 70 КК України по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання Петренко Р.В. у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно –розпорядчих і адміністративно –господарських функцій, строком 1 (один) рік 1 (один) місяць. На підставі ст. 75 КК України звільнити Петренко Р.В. від відбування основного покарання з випробуванням, установивши випробний термін 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-07-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.