Харьков Сергій Сергійович

0

Місце роботи: ТОВ « Фактор-С»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисні дії Харькова С.С., що виразилися в навмисному ухилянні від сплати податків, уведених у встановленому законом порядку, вчинені посадовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, які привели до фактичного ненадходження в бюджет держави засобів на загальну суму 1 770 516 грн. 01 коп., що більш ніж в 5 000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян, що є в особливо великих розмірах; навмисні дії Харькова С.С., що виразилися в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, складанні й видачі свідомо неправильних документів, а саме податкової декларації ТОВ «Фактор З» за травень 2009 року, зареєстрованої в ДПІ Бабушкінського району м.Дніпропетровська № 64139 від 22 червня 2009 року, податкової декларації ТОВ «Факитор З» за червень 2009 року, зареєстрованої в ДПІ Бабушкінського району г.Дніпропетровська № 97089 від 11 серпня 20089 року, податкової декларації ТОВ «Фактор З» за липень 2009 року, зареєстрованої в ДПІ Бабушкінського району м.Дніпропетровська під № 102601 від 20 серпня 2009 року, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави у вигляді ненадходження коштів на суму 1 770 5126 грн. 01 коп.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання по сукупності злочинів у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків, строком на 2 роки, з конфіскацією всього, що належить Харькову С.С., майна й зі штрафом у розмірі 4 250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) грн., з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу.
Дата судового рішення: 2012-07-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.