Гайдучик Сергій Петрович

0

Місце роботи: СВК «Білорусь»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Умисними та противоправними діями голови СВК «Білорусь» Г айдучика С.П. , що вчинені за попередньою змовою з Гуричем М.І., які полягають у наданні Гайдучиком С.П. завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту , чим завдано великої матеріальної шкоди інтересам ВАТ «Державний ощадний банк України», яка більше як в п’ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; крім того, Гайдучик С.П., будучи головою СВК «Білорусь», службовою особою, що здійснює функції, пов’язані з виконанням організаційно –розпорядчих і адміністративно –господарських обов’язків в грудні 2008 року, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на прохання та в інтересах Гурича М.І., з метою незаконного отримання кредиту та надання неправомірної вигоди Гуричу М.І., всупереч інтересам СВК «Білорусь», перебуваючи в с. Гута, Ратнівського району Волинської області, особисто склав, тобто вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, підписав, завірив печаткою СВК «Білорусь»та видав завідомо неправдивий документ, а саме: клопотання до Ратнівського територіального відокремленого безбалансового відділенням № 10002/070 філії –Волинського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»про збільшення ліміту відновлювальної кредитної лінії згідно договору №902 від 24.07.2007 на 395 000 гривень для нібито купівлі мінеральних добрив; а також, Гайдучик С.П., як голова СВК «Білорусь»умисно, зловживаючи службовим становищем в інтересах Гурича С.П., перебуваючи в смт. Ратне підписав та завірив печаткою СВК «Білорусь»кредитну заявку на збільшення кредиту на 395000 гривень, в якій вказав цільове призначення кредиту –придбання мінеральних добрив, тоді як в дійсності кредитні кошти отримувались для Гурича М.І та інше.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого покарання, остаточно призначити засудженому Гайдучику С.П. покарання у виді у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно — господарських функцій строком на 3 (три ) роки. На підставі ст.ст.75, 76 КК України Гайдучика Сергія Петровича звільнити від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом трьох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-11-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.