Малишев Олексій Владиславович

0

Місце роботи: ДП НВК «Фотоприлад»
Посада: заступник генерального директора з комерційних питань
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, крім того являючись службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, визначити Малишеву Олексію Владиславовичу остаточне сукупне покарання шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворих у вигляді позбавлення волі строком 3 роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади з адміністративно розпорядчими функціями на 1 рік 6 місяців. На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого Малишева Олексія Владиславовича від призначеного покарання з випробуванням, встановивши відносно нього іспитовий термін на 1 рік. На підставі ст. 76 КК України зобов’язати Малишева Олексія Владиславовича не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції; повідомляти кримінально –виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-09-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.