Губенко Дмитро Володимирович

0

Місце роботи: СВ Сніжнянського МВ ГУ МВС України в Донецькій області.
Посада: Старший слідчий.
Склад корупційного правопорушення: Губенко Д.В., будучи представником влади, використовуючи своє службове становище, здійснюючи покладені на нього владні повноваження всупереч інтересам служби, діючи умисно, шляхом обману, з корисливих спонукань, у власних інтересах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, скоїв шахрайство та зловживання владою.
Вид покарання (стягнення): Губенко Д.В. призначено остаточне покарання відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю вищевказаних злочинів шляхом повного складання призначених покарань у вигляді п'яти років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого, з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах Україна строком на три роки.
Дата судового рішення: 2011-10-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.