Донаканян Оксана Анатоліївна

0

Місце роботи: дільнична виборча комісія виборчої дільниці 480154
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Привласнення чужого майна вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Донаканян О.А. покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн. з позбавленням права займатися діяльністю пов’язаною із виборчим процесом строком на 1 (один) рік та 6 (шість) місяців.
Дата судового рішення: 2015-05-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.