Кармазин Іванна Василівна

0

Місце роботи: ДВК №610430
Посада: заступник голови ДВК
Склад корупційного правопорушення: Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді обмеження волі строком на один рік і шість місяців з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно – розпорядчих функцій під час виборчих кампаній строком на один рік. На підставі ст.75 КК України, звільнено від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.
Дата судового рішення: 2014-10-09
Номер судового рішення: 40809990
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.