Похтель Володимир Васильович

0

Місце роботи: ДП Міністерства оборони України «Дружбівський кар’єр нерудних копалин «Кварц»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з використанням службового становища, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.2 ст.69 КК України не призначати Похтель Володимиру Васильовичу додаткового покарання: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що передбачене в санкції ч.4 ст.191 КК України.
Дата судового рішення: 2014-12-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.