Ботнаренку Олександр Миколайович

0

Місце роботи: 
Посада: директоро Кримського Республiканського Пiдприємства ЖКП «Побутфон»
Склад корупційного правопорушення: Ботнаренку О.М., обіймаючи з 21.07.2008р. посаду директора житлово — комунального підприємства «Побутфон» Сімферопольської ради АР Крим, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно — господарських обов’язків, використовуючи службові повноваження та пов’язані з цим можливості, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушив передбачені ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей, одержавши у травні 2012 року, неправомірну вигоду у вигляді безпідставної премії за квітень 2012 року у розмірі 4320,00 грн.
Вид покарання (стягнення): Ботнаренку Олександра Миколайовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172- 2 КпАП України, та накласти на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 4320 (чотири тисячі триста двадцять) грн.
Дата судового рішення: 2013-04-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.