Осадчук Валерій Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: голова правління ПрАТ «Уланівський агромаш»
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
Вид покарання (стягнення): Постанову Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 28 лютого 2013 року про закриття провадження у справі про вчинення Осадчуком Валерієм Івановичем адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення — скасувати. Визнати винним Осадчука Валерія Івановича у вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. на користь держави.
Дата судового рішення: 2013-03-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.