Зошій Роман Володимирович

0

Місце роботи: Вибранівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Зошій Р.В. перебуваючи на посаді сільського голови Вибранівської сільської ради, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування 9 рангу 4-ої категорії та згідно з п. «в» ч.1 ст. 4 Закону України «Про засади протидії і запобігання корупції» суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, у порушення обмежень щодо використання свого службового становища, передбачених ч.1 ст. 6 Закону України «Про засади протидії і запобігання корупції», використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, зловживаючи своїм службовим становищем та переслідуючи корисливий мотив, спрямований на власне збагачення, дав вказівку секретарю сільської ради Самборській О.М. внести до табелю виходу на роботу завідомо неправдиві дані про те, що в період 09,12-16 та 19 листопада 2012 року він знаходився на роботі, хоча в цей час перебував за межами України – в Республіці Польща. Табель обліку робочого часу працівників Вибранівської сільської ради за листопад 2012 року він власноручно затвердив, знаючи про внесені в нього завідомо неправдиві дані щодо обліку робочого часу, в результаті чого одержав неправомірну вигоду у вигляді заробітної плати в сумі 633.38 гривень, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим спричив збитки місцевому бюджету на вказану суму.
Вид покарання (стягнення): Зошія Романа Володимировича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП, і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот пятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 633.38 грн.
Дата судового рішення: 2013-02-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.