Кибкало Геннадій Миколайович

0

Місце роботи: ВДАІ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області
Посада: інспектор з дізнання
Склад корупційного правопорушення: Кибкало Г.М. працюючи з 05.09.2011 року інспектором з дізнання ВДАІ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області та будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави та відповідно до п.п. «д» п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» є особою рядового складу органів внутрішніх справ, всупереч діючому антикорупційному законодавству порушив встановлені законом обмеження щодо використання службових повноважень з одержанням за це неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Визнати Кибкала Геннадія Миколайовича винним в скоєнні правопорушення, передбаченого ст.172-2 ч.2 КУпАП.Застосувати відносно Кибкала Геннадія Миколайовича адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2550 грн. в доход держави без конфіскації незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру.
Дата судового рішення: 2013-02-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.