Михалець Юрій Борисович

0

Місце роботи: Устилузька міська рада
Посада: заступник голови
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, хабара у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь-якої дії з використанням службового становища.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.54 КК України позбавити Михальця Юрія Борисовича п'ятого рангу державної служби. Зарахувати у строк покарання Михальцю Ю.Б. його перебування під вартою з 28 лютого 2012 року по 06 березня 2012 року включно. На підставі ст.75 КК України, звільнити засудженого Михальця Ю.Б. від відбування призначеного судом основного покарання, якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину, і виконає покладені на нього судом, згідно ст.76 КК України обов’язки: повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи та періодично з’являтися для реєстрації у кримінально виконавчу інспекцію. Призначені судом додаткові покарання, відповідно до ч.4 ст.72 КК України, виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-12-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.