Дядько Іван Сергійович

0

Місце роботи: Красноокнянська центральна районна лікарня Одеській області
Посада: завідувач гінеколого-акушерським (пологовим) відділенням
Склад корупційного правопорушення: Дядько І.С., обіймаючи посаду завідуючого гінеколого-акушерським (пологовим) відділенням Красноокнянської центральної районної лікарні Одеській області, тобто будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, що отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, яка, відповідно до п.2 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», відноситься до суб»єктів корупційних правопорушень, після успішно проведеної операції «кесарів розтин» гр.Тухар Вікторії Юріївні, при народженні нею 27.10.2012р. «двійні», почав вимагати у її рідних 3 000грн. Отримавши від її співмешканця, батька новонароджених дітей, гр.Бундука Г.В. відповідь про відсутність таких грошей, Дядько І.С., використовуючи свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості, продовжив вимагати вказані кошти, повідомивши Бундуку Г.В., що лише після сплати зазначеної суми той зможе отримати відповідні медичні довідки для реєстрації народження дітей. Останній, будучи поставленим в такі умови, був змушений зібрати 2 400грн., які 16.11.2012р. біля 11.00 годин, в приміщенні завідуючого гінеколого-акушерським (пологовим) відділенням Красноокнянської центральної районної лікарні, передав Дядьку І.С., і лише після цього отримав необхідні медичні довідки для реєстрації народження дітей.
Вид покарання (стягнення): Дядька Івана Сергійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення, у вигляді штрафу, в розмірі 850 гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру, тобто 2 400грн.
Дата судового рішення: 2013-01-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.