Павлєнов Олег Костянтинович

0

Місце роботи: Департамент карного розшуку Міністерства внутрішніх справ України
Посада: головний оперуповноважений-інспектор відділу напрацювання й реалізації стратегії боротьби зі злочинами проти особи управління організації розкриття особливо тяжких та тяжких злочинів проти особи
Склад корупційного правопорушення: Службова недбалість, тобто неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам окремих громадян.
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді штрафу розміром 150 (сто п’ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 (дві тисячі п’ятсот п’ятдесят ) гривень, з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків в установах, організаціях та на підприємствах державної форми власності строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-08-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.