Свєтушак Тетяна Олексіївна

0

Місце роботи: Дружківський професійний ліцей
Посада: соціальний педагог
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви).
Вид покарання (стягнення): СВЄТУШАК ТЕТЯНУ ОЛЕКСІЇВНУ притягнути до адміністративної відповідальності на підставі ч.2 ст.172-5 КпАП України та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень 00 коп.
Дата судового рішення: 2012-08-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.