Діденко Любов Іванівна

0

Місце роботи: Барвінківське комунальне підприємство технічної інвентаризації
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Діденко Л.І., працюючи на посаді директора Барвінківського комунального підприємства технічної інвентаризації, порушила обмеження щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей, а саме: безпідставно, одноосібно, в період часу з 01.07.2011 року по 01.12.2012 року умисно видала накази щодо неправомірного призначення собі заробітної плати у завищеному, ніж передбачено колективним договором підприємства розмірі, внаслідок чого одержала неправомірну вигоду в загальній сумі 2439, 93 грн.
Вид покарання (стягнення): Діденко Любов Іванівну визнати винною у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-2 ч.1 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 850 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру –грошових коштів в сумі 2439 (дві тисячі чотириста тридцять дев’ять) грн. 93 коп.
Дата судового рішення: 2012-07-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.