Гречка Олег Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ Торгового будинку «Сігма Кіровоград»
Посада: торгівельний агент
Склад корупційного правопорушення: Гречка О.О. дійсно вчинив привласнення, розтрату чужого майна, яка було ввірене особі та перебувало в його віддані шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.ст. 75 , 76 КК України засудженого від відбування основного покарання звільнити з випробуванням та встановленням іспитового строку на 2 роки, зобов’язавши Гречку Олега Олександровича періодично з’являтись на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції, та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.
Дата судового рішення: 2012-11-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.