Молдован Ольга Володимирівна

0

Місце роботи: Козятинська районна СЕС
Посада: помічник епідеміолога і завідувач дезінфекційним відділенням
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Вид покарання (стягнення): Молдован Ольгу Володимирівну, 06.02.1974 року народження визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 – 4 КУпАП та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу, в розмірі – 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень. Конфіскувати у Молдован Ольги Володимирівни незаконно отриманий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю за період з 01.07.2011 року по 26.12.2011 року, в розмірі – 2910 (дві тисячі дев’ятсот десять) гривень, шляхом їх перерахування в дохід держави
Дата судового рішення: 2012-02-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.