Каванда Юрій Дмитрович

0

Місце роботи: Свердловська сільська рада
Посада: Голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою, що займає відповідальне положення, у якому б то не було виді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, якої – небудь дії з використанням наданого службового становища
Вид покарання (стягнення): Застосувати ст.75 КК України й звільнити засудженого Каванду Ю.Д. від основного покарання, призначеного судом по справжньому вирокові, з випробуванням. Не приводити вирок у виконання, якщо протягом 1 (одного) року й 6 (шести) місяців випробного терміну Каванда Ю.Д. не вчинить нового злочину. На підставі п.3 ст.76 КК України зобов'язати засудженого Каванду Ю.Д. повідомляти кримінально – виконавчу інспекцію про зміну місця проживання й роботи.
Дата судового рішення: 2012-08-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.