Рузак Петро Макарович

0

Місце роботи: Горохівська районна рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Рузак Петро Макарович, будучи депутатом Горохівської районної ради та згідно з п. «б»п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, достовірно знаючи про необхідність подання декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, маючи реальну можливість своєчасно подати таку декларацію, в порушення вимог ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», таку декларацію умисно своєчасно не подав, чим скоїв адміністративне корупційне правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Рузака Петра Макаровича в правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», ч.1 ст.172-6 КпАП України та накласти на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.
Дата судового рішення: 2012-07-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.