Загребельна Ніна Володимирівна

0

Місце роботи: Вірнопільська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Загребельну Ніну Володимирівну у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 6ч.1 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, ст.172-2 ч.1 КУпАП і притягнути до адміністративної відповідальності. Накласти на Загребельну Ніну Володимирівну адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятидесяти) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди у розмірі 302,64 гривні.
Дата судового рішення: 2012-06-27
Номер судового рішення: 2016/2442/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.