Мороз Олександр Олександрович

0

Місце роботи: Лубенське ВБОЗ УБОЗ в Полтавській області УМВС України в Полтавській області
Посада: оперуповноважений
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто в умисному в інших особистих інтересах використанні службовою особою влади, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди державним інтересам, а також охоронюваним законом правам, свободам та інтересам потерпілого Копотуна О.О., вчиненому працівником правоохоронного органу
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 75 КК України Мороза О.О. звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 1-158/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.