Гомечко Марія Іванівна

0

Місце роботи: ДП «Херсонське лісомисливське господарство»
Посада: в.о.лісничого
Склад корупційного правопорушення: Гомчеко Марія Іванівна, являючись посадовою особою державної лісової охорони – в.о. лісничого ДП «Херсонське ЛМГ», діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, в порушення ч.1 ст.172-4 КУпАП, «зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики і спорту) безпосередньо або через інших осіб, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України» та п.1 ч.1 ст.7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», скоїла адміністративне корупційне правопорушення. А саме: поєднала посаду співробітника державної лісової охорони (у відповідності до довідки про одержані доходи, отримує заробітну плату з державного бюджету) в ДП «Херсонське ЛМГ» з підприємницькою діяльністю мета якої є одержання прибутку.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850грн. з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності в розмірі 10000грн.
Дата судового рішення: 2012-04-05
Номер судового рішення: 2110/2320/12
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.