Євдокімов Максим Ігорович

0

Місце роботи: ТОВ «Компанія Альтернатива Сервіс»
Посада: Директор.
Склад корупційного правопорушення: -Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ст.191 ч.2 КК України; -Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, тобто вчинення злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України призначити Євдокімову Максиму Ігоровичу покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначивши покарання у вигляді трьох років та позбавлення волі, з позбавленням права займати на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, строком на три роки. Відповідно до ст.75 КК України звільнити Євдокімова М.І. від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2012-01-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.