Ананьєв Михайло Геннадійович

0

Місце роботи: Державна податкова інспекція в Оріхівському районі
Посада: старший державний податковий ревізор- інспектор відділу оподаткування фізичних осіб
Склад корупційного правопорушення: Під час оформлення та видачі торгового патенту у Ананьєва М.Г. виник конфлікт інтересів, яка безпосередньо вплинула на вчинення ним протиправної дії, пов’язаної з незаконним оформленням та видачею торгового патенту. Про виниклий конфлікт інтересів Ананьєв М.Г. своєму безпосередньому керівникові-начальнику відділу оподаткування фізичних осіб Свириденко В.М. та першому заступнику начальника ДПІ Кошель І.В. не повідомив і, в супереч вимогам чинного законодавства, надав Кошель І.В. для підпису оформлений торговий патент, який в подальшому видав не уповноваженій особі – своєму знайомому Кривденку О.В., з котрим підтримує дружні стосунки.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави в сумі 170,00 грн.
Дата судового рішення: 2011-08-08
Номер судового рішення: 3-819-1416/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.