Чебан Ніна Олексіївна

0

Місце роботи: Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ ДонНТУ
Посада: комендант
Склад корупційного правопорушення: Чебан Н.І., працюючи на посаді коменданта Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ ДонНТУ, та згідно п.п. «а»п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, всупереч ч. 3 ст. 8 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», в період з 01.09.2011 року по 02.11.2011 року, в ході виконання своїх службових обов’язків, порушила встановлені законом обмеження щодо одержання дарунка (пожертви) шляхом загальнообов’язкового збирання грошових коштів зі студентів коменданта Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ ДонНТУ в якості дарунка (пожертви) з подальшим незаконним використанням.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 425 (чотириста двадцять п’ять) гривень 00 копійок
Дата судового рішення: 2011-12-12
Номер судового рішення: 3-2065/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.