Коростіль Ігор Іванович

0

Місце роботи: Дані відсутні
Посада: Дані відсутні
Склад корупційного правопорушення: Коростіль І.І. як фізична особа, 26.07.2011 близько 11 год. в смт. Гусятин, по вул. Тернопільській зупинив належний йому на праві власності автомобіль «Хюндай»д.н.з. ВО 0794 АО в зоні дії знаку «Зупинка заборонена», чим вчинив порушення вимог додатку 1 п.3.34 Правил дорожнього руху. Під час документування вищевказаного адміністративного правопорушення працівниками ВДАІ з ОАТ Гусятинського району Коростіль І.І. з метою уникнення адміністративної відповідальності, за нескладання стосовно нього адміністративного протоколу запропонував і передав неправомірну винагороду інспектору дізнання ВДАІ з ОАТ Гусятинського району ВДАІ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції Пейку А.І., поклавши грошову купюру номіналом 100 (сто) гривень на передню панель службового автомобіля ВАЗ 2107 д.н.з. 0137
Вид покарання (стягнення): Штраф у вигляді 850 (вісімсот п'ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2011-08-11
Номер судового рішення: № 3-882/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.