Кіричук Ярослав Нікандрович

0

Місце роботи: ДВК №070128 с.Піски Горохівського району Волинської області
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)
Вид покарання (стягнення): Стягнення у виді штрафу в розмірі 900 (дев'ятсот) гривень з конфіскацією дарунка, а саме грошових коштів у розмірі 655 (шістсот п'ятдесят п'ять) гривень 52 копійок.
Дата судового рішення: 2014-09-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.