Петровський Роман Казимирович

0

Місце роботи: Замкова виправна колонія № 58
Посада: молодший інспектор відділу нагляду і безпеки сержанта внутрішньої служби
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви)
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн. з конфіскацією 97 грн. 50 коп.
Дата судового рішення: 2015-02-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.