Мельник Валерій Миколайович

0

Місце роботи: СТОВ АФ «Маяк»
Посада: ліквідатор
Склад корупційного правопорушення: Одержання Мельником В.М. неправомірної вигоди що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 2400 (дві тисячі чотириста) грн.
Вид покарання (стягнення): Мельника Валерія Миколайовича визнати винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-2 КУпАП. Притягти Мельника Валерія Миколайовича до адміністративної відповідальності та призначити стягнення у вигляді штрафу в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру, а саме грошових коштів у сумі 2400 грн.
Дата судового рішення: 2012-06-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.