Терещенко Микола Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ « Консоль-З»
Посада: Комерційний директор
Склад корупційного правопорушення: Вчинив навмисні дії, що виразилися в зловживанні своїми службовими повноваженнями, тобто навмисне з метою неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи своїх службових повноважень, що заподіяли шкоду інтересам державі, а також своїми навмисними діями, що виразилися в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України із застосуванням ст.69 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно Терещенко М.О. призначити із застосуванням ст.69 КК України покарання у вигляді штрафу в сумі 17000грн. з позбавленням права займатися діяльністю пов'язаної з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-10-02
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.