Локтєва Світлана Миколаївна

0

Місце роботи: Дошкільна навчальна установа №7 «Колобок»
Посада: в. о. завідуючого
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою, у грошовому виді хабара за виконання в інтересах, що дає хабар дій з використанням наданої їй влади й службового становища, по'єднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Локтєву С.М. від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, установивши їй випробний термін 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-03-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.