Тремплець Олексій Іванович

0

Місце роботи: Нижньопокровська сільська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Тремполець О.І., будучі 01 листопада 2010 року згідно рішення Нижньопокровської сільської виборчої комісії №7 обраний депутатом Нижньопокровської сільської ради Старобільського району в порушення вимог ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» станом на 27 серпня 2012 року не подав до Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області в строк до 01.04.2012 року декларацію про доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.
Вид покарання (стягнення): Тремплець Олексія Івановича визнати винним у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення передбаченого ч.1 ст.172 –6 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 170 гривень.
Дата судового рішення: 2012-08-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.