Саган Євген Ігорович

0

Місце роботи: Перший відділ ДВС м. Тернополя
Посада: старший державний виконавець
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Сагана Євгена Ігоровича притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-2 КУпАП та ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»і накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 600 грн. в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-08-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.