Нападій Євген Євгенович

0

Місце роботи: ДП «Ужгородське ЛГ»
Посада: провідний інженер із лісокористування
Склад корупційного правопорушення: Нападій Є.Є., перебуваючи на посаді провідного інженера з лісокористування ДП «Ужгородське ЛГ», будучи, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», працівником правоохоронного органу, особою уповноваженою на виконання функцій держави та службовою особою з виконанням організаційно-розпорядчих обов’язків, порушив установлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» обмеження щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, а саме здійснював підприємницьку діяльність та зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, і в його діях наявні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст. 172-4 КУпАП. Зокрема, Нападій Є.Є. поряд з основною роботою на посаді провідного інженера з лісокористування ДП «Ужгородське ЛГ», зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, а саме як фізична особа-підприємець, що підтверджується відповіддю державної податкової інспекції в м. Ужгороді.
Вид покарання (стягнення): Постановою судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28 березня 2012 року визнаний винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-4 КУпАП і на нього накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень із конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності в розмірі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень на користь держави. Апеляційний суд постановив: постанову судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 28 березня 2012 року щодо Нападій Євгена Євгеновича в частині конфіскації отриманого доходу за 2012 рік від підприємницької діяльності в розмірі 48 000 гривень на користь держави змінити : конфіскувати отриманий Нападій Є.Є. дохід від підприємницької діяльності в розмірі 542 (п’ятсот сорок дві) гривні 58 копійок. У решті постанову залишити без зміни.
Дата судового рішення: 2012-05-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.