Маслянікова Оксана Станіславівна

0

Місце роботи: ПП "Офір”
Посада: директор.
Склад корупційного правопорушення: Замах на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70, 72 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання Масляніковій Оксані Станіславівні призначити у виді 7 (семи) років 6 ( шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно – розпорядчими та адміністративно господарськими функціями на строк 2 ( два) роки, з конфіскацією всього майна, що належить її на праві власності. Відповідно до ст. 72 ч.3 КК України призначені основні покарання у виді позбавлення волі та штрафу в розмірі 2605345 ( два мільйони шістсот п’ять тисяч триста сорок п’ять) грн. – виконувати самостійно
Дата судового рішення: 2012-02-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.