Писарєв Михайло Леонідович

0

Місце роботи: комунальна установа Сумської обласної ради «Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів»
Посада: директора
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Накласти на Писарєва Михайла Леонідовича адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень в доход держави.
Дата судового рішення: 2012-04-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.