Щербак Юрій Васильович

0

Місце роботи: ФГ«Барвінок»
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Вчинив службову недбалість, оскільки, будучи посадовою особою, неналежним чином виконав свої службові обов'язки, внаслідок не сумлінного відношення до них, у результаті чого була заподіяна істотна шкода охоронюваним законом державним інтересам, який відноситься до тяжких наслідків.
Вид покарання (стягнення): Щербак Юрія Васильовича визнати винним увчиненні злочину передбаченого ст. 367 ч.2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України обрати йому покарання у вигляді 2-х років позбавлення волі без позбавлення права займати посади пов'язані зі здійсненням організаційно –розпорядчих і адміністративно- господарських функцій, без стягнення штрафу в дохід держави. Із застосуванням ст. 1 п. «в»Закону України « Про амністію в 2011році» звільнити Щербак Юрія Васильовича від відбування основного заходу покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.
Дата судового рішення: 2011-12-20
Номер судового рішення: 1-286/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.