Горохівський Петро Несторович

0

Місце роботи: Козівківська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара у великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням хабара.
Вид покарання (стягнення): Горохівського Петра Несторовича визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, призначивши покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з організаційно — розпорядчими функціями на строк 2 (два) роки, та з конфіскацією в дохід держави майна, що є його власністю.
Дата судового рішення: 2013-01-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.